30-03-2021

WBTR - Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

Per 1 juli 2021 gaat de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen ook in voor verenigingen. De WBTR is onder meer bedoeld om de regels over aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen duidelijker te regelen en vervelende incidenten te voorkomen.

Waarom is deze wet relevant:

Na 1 juli dien je dus als bestuurslid juist en correct te handelen conform de wet. Doe je dat niet, dan ben je hoofdelijk aansprakelijk. Besturen moeten daarom een aantal zaken goed afspreken en regelen omgaande stemrecht, belet, toezicht en financieel bestuur. Vele gemaakte afspraken moeten statutair via de notaris vastgelegd gaan worden.

Wellicht moet u uw statuten e/o huishoudelijk reglement aanpassen, dit hoeft niet voor 1 juli 2021, maar kan bij de eerstvolgende  statutenwijziging. Zorg er wel voor, dat alle bestuurders van je vereniging op de hoogte zijn van de WBTR.

Tips vanuit de Sportraad:
- Via uw sportbond of NOC-NSF vindt u nadere informatie.
- Op 3 december 2020 heeft het NOC-NSF een webinar georganiseerd met hierin allerlei informatie over de WBTR. Terugkijken kan hier.
- Als je in je ledenbestand advocaten en juristen hebt kunnen zij wellicht met de huidige statuten, het huishoudelijk reglement en de WBTR in de hand. Of kunnen zij helpen om nieuwe statuten en / of een huishoudelijk reglement gemaakt moet worden.
- Kijk ook eens naar het samenwerkingsverband WBTR. Vergeet niet de kortingscode voor sport.
- Checklist WBTR vanuit Vrijwilligerswerk.
- Team Sportservice heeft nog meer informatie opgezocht, te vinden op deze site.

Partner Sportraad Koggenland

Drukwerk nodig? Onze accountmanager regelt het. Moet de vormgeving gedaan worden? Ook dat hebben we in huis. Kan jouw website een nieuwe look gebruiken? Onze webbouwers staan in de startblokken. En wil je vervolgens dat de juiste doelgroep op jouw website landt? Onze online marketeers zetten een scorende campagne op!
Lees verder
Indrukwekkend
De Droogmakerij 20f | 1851 LX Heiloo | 072 - 562 54 82 | info@indrukwekkend.nl | indrukwekkend.nl
Realisatie door:
Indrukwekkend.nl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram