02-02-2022

UBO-sportverenigingen. Een verplichting?

Ja, helaas wel! Het bedrijfsleven kent al een aantal jaren de zogenaamde verplichte UBO-registratie. UBO staat voor ‘ultimate beneficial owner’ (de ‘uiteindelijke belanghebbende’). Dit is de persoon die de uiteindelijke eigenaar is of de uiteindelijke zeggenschap heeft over een onderneming, stichting of vereniging (een zogeheten juridische entiteit). Voor bedrijven geldt de registratie voor personen die meer dan 25% belang in betreffend bedrijf hebben. Het doel van de UBO-registratie voor bedrijven is om fraude en geld witwassen te voorkomen. Immers de belanghebbend persoon moet met ID, BSN-nummer en geboortedatum als belanghebbende geregistreerd staan. Kortom: criminelen het leven moeilijker maken. Op zich zijn we daar allemaal voorstander van en willen we dat criminelen minder gemakkelijk vrijuit gaan en anderen met de gebakken peren achterlaten. Tot zover prima natuurlijk!

Maar criminelen zijn te vergelijken met water en zoeken altijd naar de zwakste plek in de dijk. Zo is hun werkterrein verschoven naar verenigingen en stichtingen. Ideaal speelterrein voor criminelen natuurlijk. Verenigingen hebben een bonte lijst aan leden en via kantine-omzet gaat lekker veel cashgeld rond.  Daar kunnen criminelen zich gemakkelijk verschuilen en geld witwassen! Om deze deur voor criminelen ook dicht te gooien, geldt m.i.v. 27-03-2022 de verplichte UBO-registratie ook voor verenigingen, stichtingen en zelfs kerken. Kortom: ook wij allen als goedwillende vrijwilliger moeten ons nu registreren in het UBO-register en worden daarmee indirect slachtoffer van criminele uitwassen. Kijk voor meer informatie op de website van rijksoverheid.

Ongetwijfeld zal een aantal van jullie denken: onze Stichting, zoals ook de Sportraad, heeft helemaal geen eigenaar of onze vereniging is van de leden en die zijn eigenaar. Behoren nu alle leden zich te registreren, maar dan is ieders aandeel <25% en is, volgens de UBO-regel voor het bedrijfsleven,  geen registratie vereist. Nou, dat geldt dus niet voor stichtingen, verenigingen en kerken. Kijk op deze site van de Kamer van Koophandel (KvK) en het blijkt dat je als bestuurslid of anderszins een persoon met flinke zeggenschap binnen de vereniging UBO-registratie plichtig bent. Niet registreren is strafbaar en, in het geval zich fraude voordoet van welke aard ook, loop je een verhoogd risico. Kortom: ga over tot UBO-registratie als je bestuurslid of anderszins nauw bij een stichting, vereniging of kerk verbonden bent.

Volledigheidshalve is navraag gedaan bij de KNVB. De KNVB meldt: “Gegeven dat dit de registratie in het UBO register wettelijk is vastgelegd voor alle organisaties (inclusief stichtingen en verenigingen), heeft de KNVB hier niet zoveel over te vinden. Vanuit onze opvattingen en aandacht voor criminele inmenging en ondermijning zou ik zelfs willen stellen dat we de UBO registratie als positief beschouwen

Maar met aanmelding zijn we er nog niet.

Op de website van de KvK staat vermeld dat: “Als een persoon geen UBO meer is moet je dit binnen 7 dagen doorgeven in een UBO-opgave”. Kortom: iemand van het bestuur dient de UBO-registraties tot zijn taak te maken, anders wordt het snel vergeten.

Hoe zit het met AVG?

De UBO-registratie loopt via de KvK. We mogen ervan uitgaan dat de KvK alle juridische aspecten goed heeft laten bekijken en risico op lekken van privacy gevoelige gegevens heeft afgedicht en ongetwijfeld overleg met de AVG heeft gevoerd.

Hoe we het ook wenden of keren, criminaliteitsbestrijding willen we allemaal en behoren we met z’n allen te doen. Laten we daar ons steentje aan bijdragen en de verplichte UBO-registratie toch welwillend omarmen, zij het met enige spijtige tegenzin. Voorkomen is eenmaal beter dan genezen.

Succes!
Sportraad Koggenland

Partner Sportraad Koggenland

Drukwerk nodig? Onze accountmanager regelt het. Moet de vormgeving gedaan worden? Ook dat hebben we in huis. Kan jouw website een nieuwe look gebruiken? Onze webbouwers staan in de startblokken. En wil je vervolgens dat de juiste doelgroep op jouw website landt? Onze online marketeers zetten een scorende campagne op!
Lees verder
Indrukwekkend
De Droogmakerij 20f | 1851 LX Heiloo | 072 - 562 54 82 | info@indrukwekkend.nl | indrukwekkend.nl
Realisatie door:
Indrukwekkend.nl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram