30-05-2023

Duurzaamheidsfonds verenigingen/sportclubs

Er is veel vraag naar subsidies of bijdrages van verenigingen en stichtingen om hun duurzame ambities op gang te helpen. Daarom heeft de gemeente Koggenland een duurzaamheidsfonds beschikbaar gesteld waar zij gebruik van kunnen maken.

Voor wie is dit fonds bedoeld
Dit fonds is bedoeld om deze partijen uit het maatschappelijk middenveld, die niet commercieel zijn en geen winst oogmerk hebben, te helpen om te verduurzamen. Dit fonds kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor een dorpshuis dat de financiering niet rond krijgt voor isolatie of een sportvereniging die een groen dak of een dak met zonnepanelen wil aanleggen.

Doel van het duurzaamheidsfonds
Verenigingen, stichtingen of andere partijen uit het maatschappelijk middenveld financieel ondersteunen bij de realisatie van duurzaamheidsmaatregelen.

Het duurzaamheidsfonds is bedoeld voor concrete investeringen, zoals:

  • Installeren van warmtepompen
  • Aanbrengen van Isolatie voor gebouwen
  • Aanleggen van laadinfrastructuur
  • Aanleggen van groene daken
  • Installeren van zonnepanelen
  • Aanleggen van biodivers groen op eigen terrein

Voorwaarden voor een aanvraag:

A. Het gaat om een incidentele bijdrage.
B. De bijdrage komt niet in plaats van gemeentelijke subsidies op basis van de gemeentelijke subsidieverordening.
C. Het betreffen nieuwe initiatieven die nog niet zijn gerealiseerd. Een aanvraag moet dus vooraf worden ingediend.
D. Het initiatief moet aantoonbaar en in hoofdzaak bijdragen aan verduurzaming van de samenleving op één van de vier pijlers voor duurzaamheid.
I. Energieneutraliteit: (vermindering van CO2 uitstoot en equivalenten daarvan met de transitie naar duurzame methoden om elektriciteit       en warmte te produceren)
II. Circulair werken en bouwen: uitbannen van afval en iedere grondstof hergebruiken.
III. Klimaatadaptatie: aanpassen aan het klimaat dat veranderd met minimaal 1.5 graden.
IV. Natuur inclusief: Het versterken en vergroten van natuur en biodiversiteit.

E. De plannen zijn lokaal gebonden, dus alleen voor de gemeente Koggenland.
F. De eigen bijdragen voor een initiatief bedraagt ten minste 50% van de totale kosten (incl. voorbereiding, toezicht en administratie, VTA)

Maximum bijdrage

Vanuit het duurzaamheidsfond wordt maximaal 50% van de eigen investering, na aftrek van eventuele andere subsidies (*1) en tot een maximum van  €50.000 per aanvraag beschikbaar gesteld.

Plafond

Op het duurzaamheidsfonds is een plafond van toepassing. De aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst.

Aanvragen

Aanvragen kan door een mail te sturen naar energietranisitie@koggenland.nl met de plannen waarvoor een bijdrage wordt gevraagd. Deze mail moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

  • een begroting;
  • een overzicht van de aangevraagde/toegekende overige subsidies;
  • bijbehorende offerte(s).

Vragen/meer informatie

Ook voor vragen en/of meer informatie kan contact opgenomen worden via energietransitie@koggenland.nl.

 

(*1) Tip: Op de site van het duurzaam bouwloket kunt u een subsidiecheck doen om te onderzoeken welke andere subsidiemogelijkheden eventueel beschikbaar zijn: https://www.duurzaambouwloket.nl/subsidiecheck.

Partner Sportraad Koggenland

Drukwerk nodig? Onze accountmanager regelt het. Moet de vormgeving gedaan worden? Ook dat hebben we in huis. Kan jouw website een nieuwe look gebruiken? Onze webbouwers staan in de startblokken. En wil je vervolgens dat de juiste doelgroep op jouw website landt? Onze online marketeers zetten een scorende campagne op!
Lees verder
Indrukwekkend
De Droogmakerij 20f | 1851 LX Heiloo | 072 - 562 54 82 | info@indrukwekkend.nl | indrukwekkend.nl
Realisatie door:
Indrukwekkend.nl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram